Yayınlar

  • ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic, African Educational Research Journal, 8(2).
    Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
  • DEMİR A., ÇİFÇİ F., (2020), COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3).
    Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Henkel A. P., Čaić M., Blaurock M., OKAN M., (2020), Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond, Journal Of Service Management,
    Uluslararası Hakemli SSCI