Yayınlar


  • Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği
   DAŞTAN E., (2021), Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği, Ibad Sosyal Bilimler Dergisi,
   Uluslararası Hakemli JournalFactor (JF), MLA International Bibliography...
  • COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı
   ÖZBEY K., (2021), COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri
   UZUN U., (2021), Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri , Fiscaoeconomia, 5(1).
   Anahtar Kelimeler: Dijital Bankacılık,İnternet Bankacılığı,Mobil Bankacılık,Covid-19 Pandemic
   Uluslararası Hakemli DOAJ, RePEc, ESJI, Academic Resource Index, I2OR,...
  • COVID-19 pandemisi (karasalgın) ve tehlike altındaki Türk lehçeleri: Küresel karasalgın, dilkırımı (linguicide) tetikler mi?
   AKKUŞ M., (2021), COVID-19 pandemisi (karasalgın) ve tehlike altındaki Türk lehçeleri: Küresel karasalgın, dilkırımı (linguicide) tetikler mi?, Tehlikedeki Diller Dergisi, 11(18).
   Uluslararası Hakemli TR DİZİN
  • Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic
   TEMİZ Z., (2020), Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic, International Archives Of Nursing And Health Care,
   Uluslararası Hakemli ISI World of Journals
  • COVID-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası
   NAR M. Ş., (2020), COVID-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası, İmgelem, 4(7).
   Uluslararası Hakemli Cite Factor, Base, Academic Resource Index, I2OR,...
  • Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
   AKYOL C., (2020), Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri, Studies İn Educational Research And Development, 4(2).
   Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi
   Uluslararası Hakemli Asos vd.
  • Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar
   ERZEN E., CEYLAN M., (2020), Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar, Ekev Akademi Dergisi,
   Anahtar Kelimeler: covid 19
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm
   YEŞİLKANAT C. M., (2020), Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm, Chaos, Solitons Fractals, 140
   Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
  • Kur’ân’dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların İlâhî Bir Ceza Olarak Nitelendirilmesi Sorunu
   KARAOSMAN M., (2020), Kur’ân’dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların İlâhî Bir Ceza Olarak Nitelendirilmesi Sorunu, Tefsir Araştırmaları Dergisi (tader),
   Anahtar Kelimeler: COVİD-19,koronavirüs
   Uluslararası Hakemli TR DİZİN