Yayınlar


  • The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic
   ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic, African Educational Research Journal, 8(2).
   Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
  • COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
   DEMİR A., ÇİFÇİ F., (2020), COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,Psikolojik sağlamlık,Egzersiz
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond
   Henkel A. P., Čaić M., Blaurock M., OKAN M., (2020), Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond, Journal Of Service Management,
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
   ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,Algılanan Stres,Profesyonel Futbolcular
   Ulusal Hakemli ASOS indeks
  • Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm
   YEŞİLKANAT C. M., (2020), Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm, Chaos, Solitons Fractals, 140
   Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
  • Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri
   AKYOL C., (2020), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel (joghat), 3(1).
   Uluslararası Hakemli DRJI
  • Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Eğitim
   KOÇOĞLU E., ULU K. Ö., TEKDAL D., Yiğen V., (2020), Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Eğitim, Social Sciences Studies, 6(65).
   Uluslararası Hakemli Index Copernicus
  • Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve SosyalÇalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi
   YELBOĞA N., BAYIR A. Ş., (2020), Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve SosyalÇalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,kÜRESELLEŞME,SOSYAL ÇALIŞMA
   Uluslararası Hakemli ASOS indeks, Cite Factor, DRJI
  • COVID-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ
   KIVILCIM B., (2020), COVID-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ, Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1).
   Uluslararası Hakemli ResearhBibIndex CopernicusidealonlineAsos İndeksCi...
  • The COVID-19 pandemic and endangered Turkic dialects: Does the novel pandemic trigger a linguicide?
   AKKUŞ M., The COVID-19 pandemic and endangered Turkic dialects: Does the novel pandemic trigger a linguicide?, Journal Of Endangered Languages,
   Uluslararası Hakemli TR DİZİN