Yayınlar


  • COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
   ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,Algılanan Stres,Profesyonel Futbolcular
   Ulusal Hakemli ASOS indeks
  • Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri / Opinions of Undergraduate Tourism Students on the Covid-19 Outbreak
   AKYOL C., (2020), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri / Opinions of Undergraduate Tourism Students on the Covid-19 Outbreak, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel (joghat), 3(1).
   Uluslararası Hakemli TR DİZİN
  • Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Eğitim
   KOÇOĞLU E., ULU K. Ö., TEKDAL D., Yiğen V., (2020), Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Eğitim, Social Sciences Studies, 6(65).
   Uluslararası Hakemli Index Copernicus
  • Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve Sosyal Çalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi
   YELBOĞA N., BAYIR A. Ş., (2020), Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve Sosyal Çalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,kÜRESELLEŞME,SOSYAL ÇALIŞMA
   Uluslararası Hakemli ASOS indeks, Cite Factor, DRJI
  • COVID-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ
   KIVILCIM B., (2020), COVID-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ, Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1).
   Uluslararası Hakemli ResearhBibIndex CopernicusidealonlineAsos İndeksCi...
  • Fear of COVID-19, Mindfulness, Humor, and Hopelessness: A Multiple Mediation Analysis
   SARIÇALI M., SATICI S. A., SATICI B., GÖÇET T. E., GRIFFITHS M. D., Fear of COVID-19, Mindfulness, Humor, and Hopelessness: A Multiple Mediation Analysis, International Journal Of Mental Health And Addiction,
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • Resilience, Hope, and Subjective Happiness Among the Turkish Population: Fear of COVID-19 as a Mediator
   SATICI S. A., KAYİŞ A. R., SATICI B., GRIFFITHS M. D., CAN G., Resilience, Hope, and Subjective Happiness Among the Turkish Population: Fear of COVID-19 as a Mediator, International Journal Of Mental Health And Addiction,
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • The Fear of COVID-19 Scale: Psychometric Properties of the Ethiopian Amharic Version
   ELEMO A. S., SATICI S. A., GRIFFITHS M. D., The Fear of COVID-19 Scale: Psychometric Properties of the Ethiopian Amharic Version, International Journal Of Mental Health And Addiction,
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • Intolerance of Uncertainty and Mental Wellbeing: Serial Mediation by Rumination and Fear of COVID-19
   SATICI B., SARIÇALI M., SATICI S. A., GRIFFITHS M. D., Intolerance of Uncertainty and Mental Wellbeing: Serial Mediation by Rumination and Fear of COVID-19, International Journal Of Mental Health And Addiction,
   Anahtar Kelimeler: COVID-19
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey
   SATICI B., GÖÇET T. E., DENİZ M. E., SATICI S. A., Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey, International Journal Of Mental Health And Addiction,
   Anahtar Kelimeler: COVID-19
   Uluslararası Hakemli SSCI