Yayınlar


  • Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic
   TEMİZ Z., (2020), Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic, International Archives Of Nursing And Health Care,
   Uluslararası Hakemli ISI World of Journals
  • COVID-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası
   NAR M. Ş., (2020), COVID-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası, İmgelem, 4(7).
   Uluslararası Hakemli Cite Factor, Base, Academic Resource Index, I2OR,...
  • Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
   AKYOL C., (2020), Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri, Studies İn Educational Research And Development (serd), 4(2).
   Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi
   Uluslararası Hakemli Asos vd.
  • Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar
   ERZEN E., CEYLAN M., (2020), Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar, Ekev Akademi Dergisi,
   Anahtar Kelimeler: covid 19
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm
   YEŞİLKANAT C. M., (2020), Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm, Chaos, Solitons Fractals, 140
   Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
  • Kur’ân’dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların İlâhî Bir Ceza Olarak Nitelendirilmesi Sorunu
   KARAOSMAN M., (2020), Kur’ân’dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların İlâhî Bir Ceza Olarak Nitelendirilmesi Sorunu, Tefsir Araştırmaları Dergisi (tader),
   Anahtar Kelimeler: COVİD-19,koronavirüs
   Uluslararası Hakemli TR DİZİN
  • SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   ARSLAN R., FİLİZ M., (2020), SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2).
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic
   ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic, African Educational Research Journal, 8(2).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,Teacher,Pre-service teacher,Mental well-being,Home-based exercise
   Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
  • COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
   DEMİR A., ÇİFÇİ F., (2020), COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3).
   Anahtar Kelimeler: COVID-19,Psikolojik sağlamlık,Egzersiz
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond
   Henkel A. P., Čaić M., Blaurock M., OKAN M., (2020), Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond, Journal Of Service Management, 31(6).
   Uluslararası Hakemli SSCI