Yayınlar


  • Sosyolojik Açıdan Covid-19 Salgını: Erzurum'da Kent, Mekan ve Toplumsal Yaşam
   BEYAZ Ö. İ., (2021), Sosyolojik Açıdan Covid-19 Salgını: Erzurum'da Kent, Mekan ve Toplumsal Yaşam, İdealkent, 12
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Koronavirüs Salgınının Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri: Erzurum Örneği
   BEYAZ Ö. İ., (2021), Koronavirüs Salgınının Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri: Erzurum Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3).
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Determination of the Nutritional Habits and Anxiety Levels in Individuals with COVID-19 in Turkey
   İSKENDER H., D. E., Y. O., (2021), Determination of the Nutritional Habits and Anxiety Levels in Individuals with COVID-19 in Turkey, Makara Journal Of Health Research, 25(2).
   Uluslararası Hakemli ESCI
  • Covid-19 Perception of Senior Nursing Students and their Behaviours Regarding Coping with Stress
   AKAY G., K. T., (2021), Covid-19 Perception of Senior Nursing Students and their Behaviours Regarding Coping with Stress, International Archives Of Nursing And Health Care, 7(2).
   Uluslararası Hakemli ISI World of Journals
  • Çalışma Hayatında Biyolojik Risk Faktörleri ve Covid-19
   AĞAR A., (2021), Çalışma Hayatında Biyolojik Risk Faktörleri ve Covid-19, Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3(2).
   Ulusal Hakemli Türkiye Atıf Dizini
  • Fear of COVID-19, loneliness, smartphone addiction, and mental wellbeing among the Turkish general population: A serial mediation model
   KAYİŞ A. R., S. B., D. M. E., S. S. A., G. M. D., (2021), Fear of COVID-19, loneliness, smartphone addiction, and mental wellbeing among the Turkish general population: A serial mediation model, Behaviour & Information Technology,
   Uluslararası Hakemli SSCI
  • Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği
   DAŞTAN E., (2021), Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği, Ibad Sosyal Bilimler Dergisi,
   Uluslararası Hakemli JournalFactor (JF), MLA International Bibliography...
  • COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı
   ÖZBEY K., (2021), COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17
   Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri
   UZUN U., (2021), Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri , Fiscaoeconomia, 5(1).
   Anahtar Kelimeler: Dijital Bankacılık,İnternet Bankacılığı,Mobil Bankacılık,Covid-19 Pandemic
   Uluslararası Hakemli DOAJ, RePEc, ESJI, Academic Resource Index, I2OR,...
  • COVID-19 pandemisi (karasalgın) ve tehlike altındaki Türk lehçeleri: Küresel karasalgın, dilkırımı (linguicide) tetikler mi?
   AKKUŞ M., (2021), COVID-19 pandemisi (karasalgın) ve tehlike altındaki Türk lehçeleri: Küresel karasalgın, dilkırımı (linguicide) tetikler mi?, Tehlikedeki Diller Dergisi, 11(18).
   Uluslararası Hakemli SOBIAD, Index Copernicus