Yayınlar

  • AKYOL C., (2020), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri / Opinions of Undergraduate Tourism Students on the Covid-19 Outbreak, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel (joghat), 3(1).
    Uluslararası Hakemli TR DİZİN
  • KOÇOĞLU E., ULU K. Ö., TEKDAL D., Yiğen V., (2020), Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Eğitim, Social Sciences Studies, 6(65).
    Uluslararası Hakemli Index Copernicus
  • YELBOĞA N., BAYIR A. Ş., (2020), Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve Sosyal Çalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1).
    Uluslararası Hakemli ASOS indeks, Cite Factor, DRJI

Etkinlikler

Web Sitesinde Aktif Haber ve Etkinlik Kaydı Bulunmamaktadır.