Yayınlar

  • DEMİR A., ÇİFÇİ F., (2020), COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3).
    Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • Henkel A. P., Čaić M., Blaurock M., OKAN M., (2020), Robotic transformative service research: Deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond, Journal Of Service Management, 31(6).
    Uluslararası Hakemli SSCI
  • ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1).
    Ulusal Hakemli ASOS indeks

Etkinlikler

Web Sitesinde Aktif Haber ve Etkinlik Kaydı Bulunmamaktadır.