Yayınlar

  • DAŞTAN E., (2021), Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği, Ibad Sosyal Bilimler Dergisi,
    Uluslararası Hakemli JournalFactor (JF), MLA International Bibliography...
  • ÖZBEY K., (2021), COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17
    Ulusal Hakemli TR DİZİN
  • UZUN U., (2021), Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri , Fiscaoeconomia, 5(1).
    Uluslararası Hakemli DOAJ, RePEc, ESJI, Academic Resource Index, I2OR,...

Etkinlikler

Web Sitesinde Aktif Haber ve Etkinlik Kaydı Bulunmamaktadır.