Yayınlar

  • KOÇOĞLU E., ULU K. Ö., TEKDAL D., Yiğen V., (2020), Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Eğitim, Social Sciences Studies, 6(65).
    Uluslararası Hakemli Index Copernicus
  • YELBOĞA N., BAYIR A. Ş., (2020), Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve SosyalÇalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1).
    Uluslararası Hakemli ASOS indeks, Cite Factor, DRJI
  • KIVILCIM B., (2020), COVID-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ, Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1).
    Uluslararası Hakemli ResearhBibIndex CopernicusidealonlineAsos İndeksCi...