Yayınlar

  • ÇİFÇİ F., DEMİR A., (2020), COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1).
    Ulusal Hakemli ASOS indeks
  • YEŞİLKANAT C. M., (2020), Spatio-temporal estimation of the daily cases of COVID-19 in worldwide using random forest machine learning algorithm, Chaos, Solitons Fractals, 140
    Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
  • AKYOL C., (2020), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel (joghat), 3(1).
    Uluslararası Hakemli DRJI